Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenia turystyczne to ubezpieczenie osobowe zapewniające ochronę na podczas podróży, zarówno tych prywatnych jak i służbowych. Najczęściej są one zawierane w okresie intensywnego spadku śniegu (ubezpieczenie górskie) oraz w sezonie wakacyjnym

Autor zdjęcia: FootMassagez

Ubezpieczenia turystyczne to ubezpieczenie osobowe zapewniające ochronę na podczas podróży, zarówno tych prywatnych jak i służbowych. Najczęściej są one zawierane w okresie intensywnego spadku śniegu (ubezpieczenie górskie) oraz w sezonie wakacyjnym.

Zakres ubezpieczenia turystycznego

Można wyróżnić następujące typy ubezpieczeń turystycznych (Poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe w Polsce, na ogół specjalizują się w jednym z tych segmentów):

  • Krótkoterminowe (do około 6 miesięcy) w Polsce
  • Krótkoterminowe (do około 6 miesięcy) za granicą
  • Długoterminowe (powyżej 6 miesięcy) za granicą bez okresowych powrotów do Polski
  • Długoterminowe (powyżej około 6 miesięcy) za granicą z okresowymi powrotami do Polski [najlepsze oferty Generali oraz Hestia]

Jako ubezpieczenia dobrowolne, ubezpieczenia turystyczne mają wszechstronny zakres, który należy dopasować do potrzeb i oczekiwań danej osoby. W ubezpieczeniu podróżnym można zawrzeć następujące elementy:

  • Ubezpieczenie kosztów leczenia – Koszty leczenia obywateli RP na terenie kraju pokrywane są ze składek na ubezpieczenie zdrowotne. Jednakże w przypadku hospitalizacji udzielanej poza granicami RP składki za ubezpieczenie zdrowotne nie pokrywają kosztów leczenia. Wykupienie ubezpieczenia kosztów leczenia gwarantuje więc zapewnienie profesjonalnej pomocy medycznej oraz pokrycie wydatków związanych z nagłym zachorowaniem po za granicami kraju.
  • NNW gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku doznania urazu ciała lub zgonu w wyniku nieszczęśliwego wypadku za granicami kraju.
  • OC w życiu prywatnym – Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym gwarantuje pokrycie kosztów w przypadku uszkodzenia cudzego mienia lub spowodowania szkody innej osobie poza granicami kraju.
  • Ubezpieczenie bagażu oraz sprzętu sportowego – To ubezpieczenie zapewnia wypłatę odszkodowania w przypadku kradzieży lub zniszczenia bagażu i sprzętu sportowego np. nart.